תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

משפט צבאי, דיני עבודה, משפט מנהלי ואזרחי

אנו פועלים להגנה, מיצוי והנגשה של זכויות לקוחותינו

בתחומי משפט צבאי, דיני עבודה, משפט מנהלי ואזרחי על כלל היבטיהם במקצועיות.

בין התחומים שבהם עוסק משרדנו, ניתן למצוא את התחומים הבאים:

דיני עבודה
וועדות ערר משרתי קבע
דין משמעתי
הליכי גיוס/ וועדות רפואיות
משפט צבא / פקודות הצבא
משפט מנהלי/ עתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ
ייצוא וייבוא ביטחוני
תביעות נגד משרד הביטחון
ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני
הליכים מול רשויות חקירה
זכויות נפגעי עבירה
בקשות ועתירות על פי חוק חופש המידע
חוזים
תביעות אזרחיות
Scroll to Top Skip to content